El a fost alcătuitor de multe canoane minunate, închinate sfinţilor. El s-a nevoit întru călugăreştile nevoinţe în Mînăstirea Sfîntului Sava
cel Sfinţit. El a fost mai apoi sfinţit arhiereu, săvîrşindu-se cu pace la anul 807.
Back

PayPal