Aceasta s-a întîmplat la Constantinopol în anul 472, în vremea cînd împărat era Leon cel Mare, iar pe scaunul Constantinopolului se afla
Patriarhul Ghenadie.
Back

PayPal