Acesta s-a născut şi a crescut în credinţa creştină, în Marele Novgorod. După moartea părinţilor lui el s-a tuns monah şi s-a închinat pe sine celor mai aspre nevoinţe călugăreşti. El a întemeiat o mînăstire pe malul rîului Volkhov, la un loc unde văzuse lumină cerească. Sflntul Varlaam a fost făcător de minuni şi în timpul vieţii lui, şi după fericita lui adormire. El cunoştea tainele inimilor oamenilor, scotea afară duhurile necurate, şi vindeca boala din popor. După adormirea lui cneazul Vasili Vasilievici s-a îmbolnăvit de moarte şi a cerut să fie dus la mormîntul sfîntului. El a mai cerut ca, în situaţia în care va muri pe drum, să fie dus şi aşa la mormîntul sfîntului. Moartea cneazului pe drum s-a şi întîmplat, dar ajungînd la mînăstire şi intrînd cortegiul cu trupul mortului în biserică, el a înviat, a mers pe picioarele lui şi s-a închinat la mormîntul Sfîntului Varlaam, Făcătorul de Minuni. La anul 1471 Ţarul Ivan cel Groaznic a poruncit să se sape şi să se scoată afară din mormînt racla sfîntului. Dar făcîndu-se aşa, o limbă de foc cumplită a ţîşnit din mormînt, care a înconjurat toţi pereţii bisericii. Ţarul s-a înspăimîntat atît de tare, încît a luat-o la fugă din biserică, uitînd şi de sceptrul lui de ţar. El nici nu a mai îndrăznit măcar să se întoarcă şi să îl ia înapoi, de aceea toiagul ţarului se află şi azi lîngă mormîntul Sfîntului, în amintirea minunii, care s-a petrecut în sfînta zi de vineri de după Duminica Tuturor Sfinţilor.
Back

PayPal