Mulţi zic că Sfîntul Victorin acesta a fost de neam sloven. Fericitul Ieronim îl laudă pentru marea lui învăţătură şi evlavie. El cunoştea însă greceşte mai bine decît latineşte. El a scris minunate tîlcuiri la cărţile Noului şi Vechiului Testament. El a luat mucenicia pentru mărturisirea Credinţei Creştine a lui Hristos la anul 303.
Back

PayPal