El a fost din cetatea Cyrului, care se afla în Siria. El a fost vestit prin marea familie din care se trăgea precum şi prin neasemănata lui frumuseţe fizică. Dar el a lepădat toate pentru dragostea lui Hristos şi s-a retras în pustia din Halkis ca să trăiască ca un zăvorit. El a fost contemporanul marelui Patriarh Flavian al Antiohiei, şi al împăraţilor Constanţiu şi Valens. El lumină de candelă la coliba lui nu a avut nicicînd, ci lumină cerească îi lumina lui literele Sfintei Scripturi şi Psaltirii ce le avea cu dînsul. El a fost mare făcător de minuni şi în timpul vieţii şi după fericita lui adormire. Mai înainte de moarte el a poruncit ucenicului lui, Eusebius, să îi ascundă trupul şi să îl îngroape într-un loc neştiut, pentru că se dusese vestea peste tot despre el şi mulţi doreau ca Sfîntul Marcian să fie îngropat în cetăţile lor. El s-a săvîrşit către Domnul cu pace la anul 387.
Back

PayPal