Acesta a fost ofiţer roman în Egipt, iar în taină, creştin. Fiind atunci aruncaţi în temniţă şapte învăţători ai Credinţei Creştine, Sfîntul Var i-a cercetat în legăturile lor, le-a adus cele de trebuinţă şi le-a slujit lor cu rîvnă. El se minuna de chinul şi de răbdarea lor şi suferea că este prea laş ca să-şi dea pe faţă credinţa creştină faţă de autorităţi şi să se facă şi el mucenic pentru Hristos. Bărbaţii lui Dumnezeu însă 1-au întărit, şi Varus atunci a hotărît să lepede de la el laşitatea. El s-a înfăţişat înaintea torţionarilor şi s-a dat pe sine de bunăvoie la chinuri. Unul dintre aceşti şapte bărbaţi ai lui Dumnezeu a murit în închisoare, astfel încît, scoţînd răul eparh pe bărbaţi la întrebare, a văzut că nu mai sînt şapte, ci şase. El a cerut să afle ce este cu al şaptelea, şi atunci Varus a zis: "Eu sînt al şaptelea." Eparhul înnebunit de mînie 1-a torturat pe Varus mai întîi. El a poruncit biciuirea lui cu toiege uscate peste trupul complet gol, apoi să fie legat de un copac şi să i se taie trupul încet, bucăţică cu bucăţică. Aşa a fost omorît Sfîntul Mucenic Varus, aşa şi-a dat el sfîntul lui suflet în mîinile lui Dumnezeu. Trupul lui a fost după aceea aruncat pe o grămadă de gunoi. O femeie palestiniană pe nume Cleopatra, văduva unui ofiţer imperial, s-a aflat de faţă la mucenicia lui Varus, împreună cu fiul ei, loan. Ea a luat în taină moaştele mucenicului de pe grămada cu gunoi şi le-a îngropat în casa ei. Apoi ea a cerut învoirea eparhului ca să ia trupul bărbatului ei mort şi să îl ducă din Egipt în Palestina. Fiind văduvă de ofiţer, eparhul i-a dat fără zăbavă această învoire. Cu toate acestea, cinstita văduvă nu oasele bărbatului ei [care murise de ceva vreme] le-a luat ca să le ducă în Palestina, ci moaştele Sfîntului Mucenic Varus. Astfel, ea le-a aşezat în satul naşterii ei, Edras, care se afla lîngă Muntele Tabor, îngropîndu-le acolo cu cinste. Ea după aceea a ctitorit pe acel loc o slăvită biserică cu Hramul numelui sfîntului; acesta i se arăta adesea în vedenie, din cealaltă lume, ca un înger luminos al lui Dumnezeu.
Back

PayPal