Sfîntul Prohor a fost contemporanul şi prietenul Sfîntului loan de la Rila şi al Sfîntului Gavriil de la Lesnov. La dorirea rugăciunilor lui, Dumnezeu i-a arătat locul unde avea să petreacă întru viaţă de aspre nevoinţe. Acest loc a fost o zonă împădurită de lîngă Rîul Pciniia. Aici Prohor s-a nevoit aspru toată viaţa lui, pînă la fericita lui adormire. Doar Unul Dumnezeu din Cer cunoaşte adîncimea nevoinţelor lui şi cumplitele ispite ce a avut de îndurat întru a sa viaţă. Creştinul obişnuit însă poate cunoaşte şi el aceasta astăzi, cînd vede sfintele lui moaşte izvorîtoare de mir la care se lucrează mulţime de minuni şi vindecări minunate, pînă în ziua de azi. Creştinul obişnuit cunoaşte astfel culmile nevoinţei la care a ajuns acest sfînt şi măreţul har de care s-a învrednicit el de la Dumnezeu pentru aceasta. Sfîntul Prohor s-a săvîrşit către Domnul şi s-a sălăşluit întru Cereasca împărăţie în veacul al unsprezecelea.
Back

PayPal