El a fost ucenicul şi prietenul credincios al marelui Proroc Ieremia. El a prorocit întoarcerea evreilor din robia babiloniană, şi sosirea pe pămînt a Fiului lui Dumnezeu. Se spune că el a fost ucis de evreii din Egipt, aşa cum a fost şi Prorocul Ieremia, în veacul al şaptelea mai înainte de Hristos.
Back

PayPal