Sfîntul Dionisie se numără cu Cei Şaptezeci de Sfinţi Apostoli mai Mici. Acest fericit bărbat a fost mlădiţa unei străvechi familii aristocrate ateniene. După ce şi-a desăvîrşit studiile de filosofic elină la Atena, el mers mai departe în Egipt, spre a continua acolo învăţătură şi mai înaltă. Pe cînd elinul Dionisie se afla în Egipt Domnul şi Mîntuitorul lumii se răstignea pe Cruce la Ierusalim, întunericul care s-a pogorît în miezul zilei la Ierusalim şi a ţinut vreme de trei ceasuri, s-a pogorît şi peste Egipt timp de tot atîtea ceasuri. Atunci tînărul Dionisie a strigat: "Ori Dumnezeu Făcătorul Lumii suferă de moarte, ori acum lumea aceasta a ajuns la sfîrşit!" întorcîndu-se la Atnea, Dionisie s-a căsătorit cu tînăra Damaris şi a avut de la ea fii. El s-a ridicat atunci şi la demnitatea de membru al celei mai înalte curţi ateniene, Areopagul. De aceea s-a şi numit "Areopagitul." Cînd Sfîntul Apostol Pavel a predicat Evanghelia la Atena, Dionisie a ascultat cu atenţie şi a primit Sfîntul Botez împreună cu toată casa lui. Sfîntul Pavel 1-a sfinţit pe Dionisie Episcop al Atenei. Astfel, Sfîntul Dionisie şi-a lăsat soţie, fii, rangul cel mai înalt şi casa şi a urmat lui Hristos. El a călătorit multă vreme împreună cu Sfîntul Apostol Pavel, şi i-a cunoscut pe toţi Apostolii lui Hristos. El a călătorit în mod special la Ierusalim ca să o vadă şi să o cunoască pe Preasfînta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară Măria. El a descris această dumnezeiască întîlnire în una din cărţile lui. El a fost de faţă la înmormîntarea Sfintei şi Preacuratei Fecioare Maici. Fiind de faţă la mucenicia învăţătorului lui, Sfintul Apostol Pavel, la Roma, Sfîntul Dionisie şi-a dorit pentru sine acelaşi fel de moarte. De aceea a mers în Galia împreună cu presbiterul său Rusticus şi cu diaconul lui Elefterie, spre a predica Evanghelia la barbari. El acolo a chinuit mult, dar a şi săvîrşit mult. Prin nevoinţele lui mulţi păgîni au ieşit din întunericul sălbăticiei şi au iubit lumina lui Hristos. Sfîntul Dionisie a înălţat o mică biserică lîngă Paris, unde a slujit Sfintele Slujbe.57 La vîrsta de nouăzeci de ani ajungînd, Sfîntul Dionisie, împreună cu preotul lui Rusticus şi cu diaconul lui, Elefterie, au fost prinşi de păgîni şi torturaţi bestial pentru credinţa lor şi predicarea lui Hristos; apoi toţi trei au fost decapitaţi. Capul tăiat al Sfîntului Dionisie s-a rostogolit departe de trupul lui, pînă la picioarele lui Catula, un creştin, care 1-a luat şi 1-a îngropat cu cinste, împreună cu trupul. Sfîntul Dionisie a luat mucenicia pe timpul lui Dometian, la anul 96 după Hristos. El a scris mai multe cărţi vestite pentru toată creştinătatea, şi întemeietoare de Credinţă Ortodoxă: Despre Numele Dumnezeieşti [Divine], despre Ierarhia Cerească şi Ierarhia Bisericească, despre Teologia Mistică, şi despre Preasfînta Născătoare de Dumnezeu.
Back

PayPal