întru această sfîntă zi prăznuim Milostivrea, Minunile şi înţelepciunea Domnului şi Dumnezeului nostru: Prăznuim Milostivrea Lui către dreptcredincioşii părinţi ai Sfîntului loan Botezătorul, marele preot al Legii Vechi, Zaharia, şi soţia lui, Elisaveta, care toată viaţa lor au dorit să aibă fiu de la Dumnezeu şi s-au rugat Lui pentru aceasta cu lacrimi; prăznuim Minunile Lui, între care se numără aceea că a dat rod pîntecelui Elisavetei, care se afla la adîncile ei bătrîneţi; prăznuim înţelepciunea Lui, Carele bine a potrivit şi rînduit mîntuirea noastră. Dumnezeu a avut planul Său măreţ cu Pruncul loan: anume, ca el să fie Prorocul şi înaintemergătorul lui Hristos Domnul, Mîntuitorul lumii. Prin îngerii Lui, Dumnezeu a vestit naşterea lui Isaac vîrstnicei Sara, naşterea lui Samson femeii sterpe a lui Manoe, şi a lui loan înaintemergătorul celor vîrstnici şi fără de rod părinţi Zaharia şi Elisabeta. Toţi aceştia au fost oameni cu care Dumnezeu a avut anume planuri măreţe foarte, iar naşterile lor au fost vestite de îngeri. Cum să se poată naşte copii unor părinţi sterpi şi pe deasupra vîrstnici? Dacă cineva doreşte să înţeleagă acestea, atunci să nu se ducă şi să-i întrebe pe oameni, căci oamenii nimic nu vor şti să spună; să nu se ducă şi să întrebe ştiinţa naturală, căci nici aceasta nu îi va putea învăţa nimic: faptele despre care întreabă sînt mult mai sus şi dincolo de ştiinţa naturală. Ci mai curînd, să meargă şi să privească la Puterea lui Dumnezeu Carele a făcut toate din nimic cu Cuvîntul, şi Care nu a avut nevoie de părinţi, tineri sau vîrstnici, ca să îl facă pe întîiul om, Adam. Ci, decît să fim curioşi în zadar, mai bine să ridicăm Slavă lui Dumnezeu Carele ne-a descoperit nouă păcătoşilor Puterea Lui cea mare, şi mare Milostivirea şi înţelepciunea Lui care străbat dincolo de orice lege naturală; întru care lege am rămîne legaţi ca într-o temniţă dacă nu ar fi aceste mari minuni ale lui Dumnezeu, minuni care ne ajută să nu cădem în deznădejde şi în uitarea de El.
Back

PayPal