fiul Regelui Sfînt Ştefan, a zidit Mînăstirea Mileşeva, în care a adus sfintele moaşte ale Sfîntului Sava de la Tîrnovo. Acesta a fost părintele săracilor. Monedele bătute în vremea lui purtau inscripţia "Vladislav, robul lui Hristos".
Back

PayPal