Sfîntul Grigorie acesta a fost un mare nevoitor de la Muntele Olimp. El s-a săvîrşit către Domnul la anul 716, în timpul luptelor împotriva sfintelor icoane, pe cînd se afla întru al nouăzeci şi cincilea an al vieţii sale.
Back

PayPal