Acest sfînt mucenic a fost dintr-un loc numit Maninaeas, ce se afla lîngă cetatea Claudiopolis din Bitinia. El a luat mucenicia în vremea lui Diocleţian. După torturi bestiale el a fost ars de viu, luînd astfel cununa muceniciei şi strămutîndu-se la locaşurile împăratului Hristos.
Back

PayPal