Acest Sinod a avut loc la Efes, în anul 431, în timpul împăratului Teodosie cel Mic. La el au fost de faţă două sute de Sfinţi Părinţi, reuniţi spre a da anatemei erezia lui Nestorie, Patriarhul Constantinopolului, care strica învăţătura despre Maica lui Dumnezeu şi despre Naşterea Domnului. Nestorie nu voia să o numească pe Preasfînta Fecioară Născătoare de Dumnezeu [Theotokos], ci numai Născătoare de Hristos [Hristotokos]37. Sfinţii Părinţi au dat anatemei învăţătura lui Nestorie şi au întărit că Presfînta Fecioară trebuie să se numească după cum este: Născătoare de Dumnezeu. Pe lîngă acestea, Sinodul a întărit şi hotărîrile Primului şi celui de al Doilea Sinod Ecumenic, mai cu seamă privitor la Simbolul Credinţei [Crezul] niceoconstantinopolitan, poruncind ca nimeni să nu cuteze a adăuga sau a scoate vreo cirtă din el.
Back

PayPal