loan acesta a fost făcător de minuni, temător de Dumnezeu şi om al tuturor virtuţilor încă din tinerelele lui. El a fost aruncat în temniţă de unchiul lui, Cneazul Ivan Vasilievici, împreună cu fratele lui Dimitri, şi acolo a rămas timp de treizeci şi doi de ani. înainte de a muri, loan a fost tuns monah primind numele de Ignatie.
Back

PayPal