In timpul împăratului Heraclie, cam pe la anul 610, patruzeci şi patru de părinţi din Mînăstrirea Sfîntului Sava cel Sfinţit de lîngă Ierusalim au luat mucenicia pentru Credinţa Creştină. Vitejia şi jertfa lor a fost aşternută pe hîrtie de Sfîntul Antioh, care a fost un martor ocular (sfînt care se pomeneşte la 24 decembrie).
Back

PayPal