Taisia era o fecioara din Egipt, crestina si foarte bogata. Ea a hotarît sa nu se casatoreasca niciodata, drept pentru care si-a împartit toata imensa avere monahilor din pustia egipteana. Dar dupa aceste fapte minunate Taisia a cazut întro viata plina de destrabalari si desfrîu. Aflînd acestea monahii egipteni s-au înspaimîntat, si s-au dus ca unul la marele Avva loan cel Pitic ca sa-1 roage cu lacrimi sa mearga la Alexandria si sa mîntuiasca pre Taisia. Avva a facut acestea, a ajuns la Alexandria, a mustrat pe Taisia, stînd cu lacrimi înaintea ei. Vazîndu-1 pe marele Avva plîngînd din cauza pacatelor ei, Taisia a cazut la pamînt cu pocainta, a lasat toate si 1-a urmat pe Avva loan în pustie, într-o noapte a calatoriei lor, pe cînd Taisia dormea iar Avva statea la rugaciune, el a vazut îngeri luminosi pogorîndu-se deasupra trupului Taisiei si luînd sufletul ei la ceruri. Lui Avva loan i s-a descoperit ca pocainta scurta, dar ca de foc a Taisiei a fost mai bineplacuta înaintea lui Dumnezeu decît anii cei lungi de nevointe trupesti ai multor monahi.
Back

PayPal