Martin şi Heraclius erau amîndoi slavi. Ei au fost prigoniţi de ereticii arieni în Iliria. Aruncaţi în exil, aceşti doi cavaleri ai Ortodoxiei şi-au încheiat cu cinste vieţile lor pămînteşti în veacul al patrulea, strămutîndu-se la curţile veşnice ale împăratului Hristos.
Back

PayPal