Acest loan a fost staretul Mînastirii Cathares, care se întemeiase lînga Niceea în timpul domniei împaratului Iustin, în veacul al saselea. Din pricina faptului ca cinstea sfintele icoane si apara cinstirea sfintelor icoane, loan a luat chinuri cumplite din porunca împaratilor Leon si Teofil, si a murit în exil, în anul 832.
Back

PayPal