Acestia au fost crestini din Egipt si au luat chinuri mari de la împaratul Iulian Apostatul. Patermutie era în vîrsta de saptezeci si cinci de ani, iar Coprie, de patruzeci si cinci, împaratul a izbutit sa-1 faca pe Coprie sa se lepede de Credinta în Hristos si sa se închine idolilor. Apostatul Coprie atunci a strigat: „Al lui Iulian sînt eu, iar nu al lui Hristos!" Dar cînd batrînul Patermutie 1-a certat cu asprime, amintindu-i lui de vesnicele chinuri, Coprie si-a venit în simtiri si a strigat tare înaintea împaratului: „Al lui Hristos sînt eu, iar nu al lui Iulian!" Amîndoi au fost ucisi prin taierea capului cu sabia. Alexandru, unul din soldatii împaratului, a luat mucenicia împreuna cu ei. El s-a întors si a îmbratisat Credinta în Hristos vazînd cum sufera acesti doi mucenici. Ei cu totii au luat cu cinste mucenicia pentru Hristos la anul 361.
Back

PayPal