Acest Atinoghen este autorul minunatei cîntări de la Vecernie Lumină lină. El a luat moartea pentru Hristos aruncat fiind în foc, şi s-a învrednicit de slava cea veşnică a împărăţiei lui Dumnezeu.
Back

PayPal