Acest Sfînt Arhanghel al lui Dumnezeu se pomeneste în ziua a douazeci si sasea a lunii martie. Astazi însa facem praznuire de toate minunile de el lucrate de-a lungul istoriei mîntuirii. Se crede ca acest sfînt si luminat praznic s-a întemeiat mai întîi în Sfîntul Munte Athos în veacul al noualea, în timpul domniei împaratilor Vasile si Constantin Porfirogenetul si al Patriarhului Nicolae Hrisoverghes, si a fost determinat de aratarea Sfîntului Arhanghel Gavriil la o chilie de lînga Karyes, unde arhanghelul a scris cu degetul lui pe o tablita de piatra cîntarea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu Cuvine-se cu adevarat. Odata cu aceasta întîmplare se mai pomenesc si toate celelalte minuni ale Sfîntului Arhanghel Gavriil: venirea lui la Moise pe cînd pastea turmele socrului lui, letro, cînd i-a descoperit acestui mare ales al lui Dumnezeu cele despre facerea lumii si toate celelalte pe care Moise le-a însemnat în Cartea Facerii; venirea lui la Prorocul Daniil, întru care i-a descoperit acestuia taina împaratiei celei viitoare si venirea Mîntuitorului; venirea lui la Sfînta Ana si fagaduinta ca va da nastere unei fiice, celei preabinecuvîntate si Preacurate Fecioare Maria; multele lui veniri la Preacurata Stapîna noastra Fecioara Maria pe cînd vietuia în Templul de la Ierusalim; venirea lui la Marele Preot Zaharia, cu vestirea nasterii înaintemergatorului loan, pomenindu-se aici si pedeapsa pe care i-a dat-o lui Zaharia, de a ramîne mut pentru ca nu a crezut cele spuse de el; venirea lui din nou la Fecioara care acum se afla în Nazaret, aducîndu-i vestirea cea minunata de la Bunavestire, cum ca îl va naste cu trup pe Stapînul Domnul si Dumnezeul lisus Hristos; venirea lui la dreptul losif; venirea lui înaintea pastorilor din jurul Betleemului; venirea lui la Domnul însusi în Gradina Ghetsimani, cînd L-a întarit pre El, ca pe un om, mai înainte de Patima Lui; venirea lui la femeile mironosite, si multe alte tainice înfatisari si minuni ale lui.
Back

PayPal