Vassian s-a nascut la Siracuza, pagîn din parinti pagîni, dar dintr-o familie de neam înalt. El a studiat înalta filosofic la Roma. La dorinta lui sincera, el a primit Sfîntul Botez din mîinile binecredinciosului Batrîn Gordian. Acest fapt i-a ofensat adînc pe parintii lui; ca sa scape de mînia lor, si la porunca Sfîntului loan Teologul, care i-a aparut în vedenie, Vassian a calatorit la Ravenna si 1-a vizitat pe Episcopul Ursus, rudenia lui. La sfatul episcopului, Vassian s-a instalat în Biserica Sfîntului Mucenic Apolinarie din afara orasului. Acolo el s-a nevoit întru multe nevointe, postiri aspre, si rugaciune. Cînd episcopul orasului Lodi din Liguria a murit, Vassian a fost înaltat episcop în chip minunat, în urma unei vedenii, chiar si nevrînd el. El a fost hriotonit întru episcop de Ambrozie din Milan si de Ursus din Ravenna. Vassian avea marele dar al vindecarilor si putea învia si mortii. Vassian a fost de fata la ceasul iesirii Sfîntului Ambrozie din aceasta viata si a auzit cuvintele lui cele mai de pe urma, care aratau ca de fata la iesirea lui a venit însusi Mîntuitorul lisus Hristos. Vassian a petrecut întru postiri si nevointe ascetice neîncetate pîna la vîrsta adînca, iar în anul a nouazecilea al vietii lui el s-a odihnit si s-a stramutat la împaratia lui Dumnezeu, cam pe la anul 420. Sfintele moaste ale Sfîntului Vassian au ramas facatoare de minuni, spre a da marturie de puterea lui Dumnezeu si de maretia sfintilor Lui.
Back

PayPal