Acest loan a luat mucenicia pentru mărturisirea Credinţei lui în Hristos la Smirna în anul 1802, omorît fiind de turci.
Back

PayPal