Din cauza păcatelor oamenilor, Dumnezeu a îngăduit această cumplită urgie asupra Capitalei Creştinătăţii, în anul 1453, în douăzeci şi nouă de zile ale lunii mai, Sultanul Mohammed al Il-lea a cucerit Constantinopolul şi 1-a executat pe împăratul Constantin al Xl-lea.
Back

PayPal