Acest Sfînt Alexandru a fost cel dintîi care s-a ridicat la luptă împotriva lui Arie.
El s-a odihnit la anul 326.
Back

PayPal