Petru a fost fiul lui Simeon, care era un mare iubitor al Sfîntului loan de la Rila. El a cîstigat independenta Bisericii Bulgare fata de Constantinopol si a aparat si întarit Ortodoxia atacata de Bogomili. în urma unei batalii pierdute în fata ungurilor si rusilor, Petru a murit la anul 967 d. Hr., în vîrsta de cincizeci si sase de ani.
Back

PayPal