Lazar a fost un membru al marii nobilimi sîrbesti care, dupa moartea Tarului Dusan, a condus tarile sîrbesti. Dupa moartea Tarului Uros, Patriarhul Efrem 1-a uns pe Lazar Tar al Sîrbilor. Lazar a trimis o solie la Constantinopol, condusa de Monahul Isaia, cu misiunea de a ruga cu lacrimi pe Patriarh sa ridice anatema de peste poporul sîrb. Lazar s-a luptat în mai multe rînduri cu puterile turcesti. La sfîrsit, în ziua de 15 iunie a anului 1389, în sîngeroasele lupte cu trupele Sultanului Amurat de la Kosovo Poliie [Cîmpia Mierlei], Tarul Lazar a fost decapitat. Trupul lui a fost dus si îngropat la Ravanita, lînga Cupriia, în mînastirea întemeiata de el; mai dupa aceea moastele lui au fost mutate la Noua Ravanita din Srem, iar de acolo, în timpul celui de al Doilea Razboi Mondial [în 1942], el a fost mutat la Belgrad si asezat în Biserica Catedrala a Sfîntului Arhanghel Mihail, unde se odihneste si astazi nestricat, daruind mîngîiere si vindecari tuturor celor care vin la el cu credinta si cu rugaciune.29 în timpul vietii lui pamîntesti, Sfmtul Lazar a reînnoit mînastirile Hilandar [din Sfîntul Munte Athos] si Gorniiak. El a ctitorit mînastirile Ravanita si Lazarita [în Krusevaci] si a fost binefacatorul Mînastirii Sfîntul Panteleimon din Sfîntul Munte Athos, precum si al multor altor biserici si mînastiri.
Back

PayPal