în vîrstă tînără fiind, el s-a retras din lume şi a mers la Lavra Psihaita din Constantinopole. Acolo, timp de mulţi ani, el a vieţuit întru toate nevoinţele monahiceşti pentru dragostea lui Hristos. Datorită marii cinstiri pe care o aducea sfintelor icoane, el a luat surghiun în veacul al optulea.
Back

PayPal