Alfeu a fost tatăl a doi dintre cei Doisprezece Apostoli Mari: al lui lacov fiul lui Alfeu şi al lui Matei Evanghelistul. El şi-a încheiat cu pace alergarea pămîntească.
Back

PayPal