Pentru mărturisirea neclintită a credinţei ei în Hristos ea a fost torturată cu cruzime în Persia, în veacul al patrulea. De la aceste schinghiuri şi biciuiri neîncetate ea a slăbit atît de mult, încît a murit. Sufletul ei, lăsînd în urmă trupul ei torturat, a
intrat în bucuria lui Hristos, împăratul şi Stăpînul.
Back

PayPal