Sfîntul acesta Varsanufie s-a nascut din parinti pagîni din Palestina, si dupa ce a primit botezul la vîrsta de optsprezece ani s-a tuns imediat monah, luînd numele de loan. Dupa ce s-a facut cunoscut pentru viata lui virtuoasa, Sfîntul Varsanufie a fost ales episcop al Damascului. Dar în acest scaun el nu a ramas mult timp. Tînjind dupa viata duhovniceasca însingurata si ascetica, el a parasit în taina Damascul si s-a retras în salbaticia pustiei Nitriei. Aici el s-a prezentat pe sine ca fiind monahul Varsanufie si îndata a fost trimis la ascultarea de a cara apa pentru mînastire. Cel care mai înainte fusese arhiepiscop a primit aceasta ascultare cu bucurie. Prin cugetarile sale cele întelepte, prin blîndete si prin rîvna, Varsanufie sa facut curînd o pilda pentru toti ceilalti monahi. Nu s-a descoperit fratilor cine a fost de fapt Varsanufie decît chiar înaintea mortii lui. Astfel acest sfînt, prin exemplul lui, a fost ca o mustrare a celor mîndri si iubitori de puterea cea lumeasca, si ca o mîngîiere pentru cei umili si blînzi. El a adormit cu pace, stramutîndu-se la locasurile cele ceresti în anul 457 dupa Hristos.
Back

PayPal