Pe cînd tatăl era deja înaintat în vîrstă, fiul era un tînăr de şaptesprezece ani. In timpul domniei lui Domentian, ei au fost tăiaţi în jumătate cu fierăstrăul pentru credinţa lor în Hristos şi au fost proslăviţi de Stăpînul Hristos în cer şi pe pămînt. Ei au suferit cu cinste la anul 275 după Hristos.
Back

PayPal