El s-a nascut în Capadocia si a fost educat la Constantinopol de catre Sfîntul Patriarh Ghermano. El s-a retras în linistea pustiei, traind ascuns de lume. Un înger al lui Dumnezeu s-a aratat Sfintului Ghermano si i-a poruncit sa îl sfinteasca pe Sfîntul Stefan episcop pentru cetatea Suroj (astazi Sudak, în Crimeea), ceea ce Sfîntul Patriarh a împlinit întocmai. Sfîntul Stefan, plin de dumnezeiasca rîvna, a întors la Hristos pre multi pagîni din cetatea aceea. Pentru cultul sfintelor icoane el a luat chinuri sîngeroase de la raul împarat Leon Isaurul. El i-a prorocit împaratului reaua moarte cu care va pieri. Dupa ce acest necurat împarat a pierit cu sunet, Sfîntul Stefan a fost retrimis la eparhia lui, unde a hranit cu cuvîntul lui Dumnezeu turma încredintata lui si unde s-a si savîrsit cu pace, în veacul al optulea.
Back

PayPal