El de tînăr a fost citeţ la Roma, unde a propovăduit cu îndrăzneală adevărul lui Hristos şi a dat pe faţa minciuna idolatriei. Pentru aceasta el a fost torturat şi decapitat în timpul domniei lui Aurelian.
Back

PayPal