După îndelungate nevoinţe de mulţi ani în Mînăstirea Sfintei Ana, ea s-a săvîrşit cu pace către Domnul, la anul 755.
Back

PayPal