în tinereţile lui Sfîntul Pardus fusese vizitiu, dar din pricina unui păcat fără voie el a părăsit lumea şi s-a retras la pustie. El a vieţuit în Palestina, în veacul al şaselea.
Back

PayPal