El a fost din cetatea Ancyra din Galatia. El a fost creştin prin naştere şi prin educaţie. El s-a arătat desăvîrşit în toată virtutea, încă din frageda lui tinereţe. Sfîntul Platon nu şi-a ascuns credinţa lui în Hristos Domnul, ci a propovăduit-o pe faţă înaintea tuturor, vădind idolatria de minciună, prin care idolatrul se închină la lucruri neînsufleţite mai curînd decît la Ziditorul a toate, Cel Viu. Pentru aceasta, el a fost adus la judecată înaintea guvernatorului Agrippinus, care 1-a anchetat, torturîndu-1 bestial. El i-a cerut lui Platon să se lepede de Hristos, să se închine la idoli şi să rămînă în viaţă, dar Sfintul Mucenic Platon i-a zis: "Există două feluri de morţi, cea de puţină vreme, a trupului, şi cea veşnică, a sufletului; tot la fel sînt şi două vieţi, aceasta de puţină vreme, a trupului, şi cea nemuritoare, a sufletului şi a trupului." Pentru acest răspuns dementul Agrippinus 1-a schingiuit pe Sfîntul Platon şi mai bestial, între alte chinuri, el a poruncit să se pună peste trupul gol al mucenicului ghiulele de tun înroşite în foc. Apoi i-au jupuit în ffşii pielea trupului. "O, sporiţi-mi şi mai mult chinurile, ca să se vadă mai bine răbdarea mea şi bestialitatea voastră!" Torţionarul i-a amintit Mucenicului că se numeşte Platon, ca filosoful cel mare de demult, care a fost păgîn; şi că ar trebui să se asemene lui şi în păgînătate, după cum asemenea este şi cu numele. Dar Sfîntul Mucenic Platon a zis: "în nimic nu mă asemăn eu aceluia, şi întru nimic nu mi se aseamănă el mie, în afară de nume. Căci eu mă învăţ şi îi învăţ pe alţii înţelepciunea lui Dumnezeu, pe cînd acel Platon învăţător a fost al unei înţelepciuni care nebunie este înaintea lui Hristos. Numele nu poate să îi unească pe aceia pe care îi despart obiceiurile." După cumplite torturi Sfîntul Mucenic Platon a fost aruncat în temniţă, unde a fost ţinut fără hrană şi îngrijire timp de optsprezece zile. Temnicerii s-au uimit de rezistenţa lui, aflîndu-1 încă viu după tot acest timp. Sfîntul Platon le-a zis: "Voi vă săturaţi de hrana cea trupească, pe cînd eu mă satur cu sfinte rugăciuni. Voi vă veseliţi de vinul cel stricăcios, pe cînd pe mine mă veseleşte Hristos, Viţa Cea Adevărată." Sfîntul Preacuvios Mucenic Platon a fost decapitat la anul 266, şi s-a înălţat la ceruri, încununat fiind cu cununa veşnicei slave, de către Hristos Domnul şi Dumnezeul nostru.
Back

PayPal