Acest sfînt este vestitul Egumen al Mînsătirii Studion, din Constantinopol. El a luat mucenicie toată viaţa lui pentru apărarea sfintelor icoane. El a fost preaînţelept chivernisitor şi rînduitor al vieţii călugăreşti, mare nevoitor şi Dascăl al Ortodoxiei, insuflat de Duhul. El şi-a săvîrşit alergarea în cetatea Constantinopolului la anul 804, în vîrstă fiind de şaizeci şi opt de ani.
Back

PayPal