Μαρτύρησαν διὰ πνιγμοῦ μέσα στὴ θάλασσα.
Back

PayPal