Ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ἴσως νὰ εἶναι Κύπριος.
Back

PayPal