Pyhän Hengen vuodattaminen on kuvattu Apostolien tekojen kirjassa (Apt 2), joka kertoo että apostolit olivat ensin kokoontuneet yhteen rukoilemaan. Nämä kaksi asiaa, yhdessä ja rukoilemassa, ovatkin edellytyksenä Pyhän Hengen toiminnalle. Tässä syntyi Kirkko, mutta sen elementit olivat ja ovat edelleen mainitut kaksi asiaa: rukous ja yhteys.

"Idän kirkon munkki" (Lev Gillet) muistuttaa, että ajoittain meidän kaikkien on hyvä mennä ainakin hengellisesti suljettujen ovien taakse rukoilemaan. Tämän on tapahduttava yhteydessä apostoleihin ja Jumalansynnyttäjään ollakseen rukousta Kirkon yhteydessä. Pyhä Henki on yhteyden henki ja toimii nimenomaan Kirkon piirissä. Me emme tiedä missä Henki ei toimi, mutta tiedämme sen toimivan Kirkossa. Ensimmäisen helluntain tavoin Henki tavoittaa jokaisen sielun sen "omalla kielellä". Jumalan Pyhä Henki puhuttelee kutakin ihmistä hänen omalla ainutkertaisella tavalla, mutta kaikki tämä tapahtuu siis Kirkon suojassa.

Pääsiäinen, helatorstai ja helluntai muodostavat juhlien sarjan, joka täyttyy helluntaissa. Juhlan puolivälissä (pääsiäisen keskijuhla) teemana oli elävä vesi. Tuo sama vesi on itse asiassa Hengen virtausta. Kaikki Kirkon oma toiminta edellyttää tuota vettä ja Henkeä. Omassa toiminnassa keskeisiä ovat jumalanpalvelukset ja opetus. Niitä ei voi ajatellakaan ilman Pyhää Henkeä. Aivan kuten Lasaruksen herättämisen alla Kristus sanoi Martalle ja Marialle "Minä olen ylösnousemus" ( eli Hän ei anna ylösnousemusta vaan on itse ylösnousemus) samoin Pyhä Henki ei tuo esiin rukousta vaan Henki itse rukoilee meissä. Henki on rukous ja siksi pyydämme sitä "tule ja asu meissä". Henki on myös opetus ja vielä tarkemmin kokemus. Kristillinen julistus, joka perustuu omaan hengelliseen kokemukseen, on erityisen voimakas. Ajatelkaa vaikka uuspyhien elämänkertoja!

Järjestäytyneen opetus- ja valistustoiminnan merkitystä ei myöskään voi väheksyä, sillä niissäkin on tarkoitus, että puhuttu sana muuttuu kuulijoissa lihaksi. Sellainen oppiminen, mikä muuttaa koko elämän, on aina Pyhän Hengen siivittämää.

Pyhän Hengen yhdistävää roolia ortodoksinen kirkko korostaa nimittämällä helluntaita pyhän Kolminaisuuden päiväksi. Isä, Poika ja Pyhä Henki toimivat aina yhdessä. Siksi Hengen vuodattamisen juhla on koko Kolminaisuuden juhla, Troitsan päivä. II helluntaipäivää vietetään erityisesti Pyhän Hengen päivänä, jolloin juhlinnan kohteena on Henki - joka tietysti on itse se juhlintakin...

Back

PayPal