Kristuksen syntymäjuhlan aikoihin vuonna 302, kun noin 20 000 kristittyä oli kokoontunut Nikomedian katedraaliin. Keisari lähetti airuensa seurakuntaan ja he ilmoittivat, että sotilaat olivat ympäröineet rakennuksen ja jokainen, joka uhraa epäjumalille, voi poistua rakennuksesta. Jokainen, joka uhmaisi keisaria, kuolisi polttamalla, kun sotilaat sytyttäisivät kirkon palamaan. Kaikki läsnäolijat kieltäytyivät lähtemästä ja palvomasta epäjumalia.

Kun pakanat valmistautuvat kirkon polttamiseen, pyhä piispa Anthimos (muistopv. 3.9.) kastoi kaikki katekumeenit, voiteli heidät pyhällä mirhalla ja jakoi kaikille pyhän ehtoollisen. Sen jälkeen kaikki noin 20 000 kristittyä kärsivät marttyyrikuoleman tulipalossa. Heidän joukossaan oli muun muassa igumenia Agatha ja pyhä Theofila, joka aiemmin oli säästynyt pahuudelta ihmeen avulla. Piispa Anthimoksen onnistui kuitenkin paeta, mutta hänet kidutettiin kuoliaaksi myöhemmin.

Nikomediassa poltetut 20 000 marttyyria
Tropari, 3.säv.

Kuin jumalallinen järjestys, pyhä kaupunki, | Herran valittu kansa, | virkistettynä Hänen rakkaudellaan te kestitte kamppailun tulessa, | oi kaksikymmentätuhatta marttyyria. || Me rukoilemme teitä, anokaa säälivää Jumalaa antamaan meille suuren armonsa.

Kontakki, 2.säv.

Vahvoina uskossa kaksikymmentätuhatta marttyyria hyväksyivät kärsimyksen tulessa. | He huusivat hänelle, joka oli Neitseestä syntynyt: | Hyväksy uhrimme, niin kuin hyväksyit tietäjien lahjat, || kullan, mirhan ja suitsutuksen.
Back

PayPal