В същия ден празнуваме и паметта на преподобния наш отец Юлиан Пустинник. Той живееше в Месопотамия, близо до река Ефрат, и построи църква на планината Синай - на онази скала, на която в древност св. пророк Моисей видя Бога. По време на жестокото гонение, подигнато от Юлиан Отстъпник срещу Христовата Църква, той се молеше на Бога и чу глас свише, който му каза:
- Не само заради твоите молитви, но и заради молението и сълзите на много други, злочестивият Юлиан се предава на заколение.
Скоро след това, по време на война с персите, беззаконният отстъпник беше убит.
Много чудеса извърши св. Юлиан в живота си, по благодатта, която имаше от Бога, и в дълбока старост с мир се пресели във вечните Небесни обители (в края на IV в.).
Назад


PayPal