Възпоминание за страшното земетресение, което стана в Константинопол по време на царуването на Лъв Исавър.
Назад


PayPal