Храм Гроб Господен в Йерусалим

Гробът Господен е пещера в Гетсимания, в която Въплътеният Бог и наш Господ Иисус Христос завършил земния си път, бил погребан и възкръснал. Гробът Господен е светиня, на която от най-древни времена се стичат множество богомолци-поклонници от християнския свят.

На това място светите равноапостоли император Константин Велики и царица Елена издигнали през 335 г. храм. По-късно той неколкократо бил разрушаван, опожаряван, възстановяван и разширяван. През 1810 г. храмът бил отново построен - в този вид, в който съществува и до днес. Църквата празнува ежегодно възобновяването на храма на 13 септември. (виж календара).

Днес храмът е поделен между православни, католици (францисканци) и монофизити (арменци, копти и сирийци), но най-голяма част от светините принадлежи на Йерусалимската православна църква.

Всяка година на Велика Събота в него се случва чудото на слизането на Благодатния огън, който без да изгаря и без да излъчва топлина, запалва свещите на хилядите поклонници.
Назад


PayPal