Свети Атанасий Велики

Святитель Афанасий ВеликийСв. Атанасий бил голям защитник на Православната вяра. Участвал в Първия Вселенски събор, дето се показал с благодатно озарен ум в защита на вярата против ереста на Арий. На 28-годишна възраст, след смъртта на архиепископ Александър, е ръкоположен за архиерей на негово място в Александрия. За вярата преследван в изгнание 15 години. Страдал при императорите Констанций, Юлиан Отстъпник и при Валент, по време на когото известно време се укривал в една гробница. Жителите на Александрия тъй настоявали да се върне епископът им, че императорът като се опасявал от бунт, се съгласил. В старанието си да се омиротвори църквата бил в постоянни спорове с еретиците. Починал в 373 година на 80 години.

Виж също Житие на свети Атанасий Александрийски (15 май/ 2 май)

Свети Кирил Александрийски

Св. Кирил йерусалимскиСв. Кирил участвал на Третия Вселенски събор и изобличил еретика Несторий. Написал много книги в защита на вярата. Починал в мир в 444 година.

Виж също Житие на св. Кирил Александрийски (22 юни / 9 юни)


Тропар, глас 3

Делы возсиявше православия, все погасивше злославие,
победителие, победоносцы бысте,
благочестием вся обогативше, Церковь вельми украсивше,
достойно обретосте Христа Бога, дарующаго нам велию милость.

Възсияли с делата на Православието и като сте погасили всичкото злословие,
станахте победители - победоносци;
Обогатили всички с благочестие и украсили величаво Църквата,
достойно открихте Христа Бога, Който дарява нам велика милост.

Кондак, глас 4, подобен Явился еси

Величайши свещеноначалници на благочестието
и доблестни поборници за Църквата Христова,
всички запазете, пеещи:
спаси, Щедри, тия, които с вяра Те почитат.
Назад


PayPal