Светите апостоли Филимон, Архип и Апфия били обърнати в християнството от свети апостол Павел и пострадали за Христа от гърците езичници по време на царуването на император Нерон, в град Колоси.

Когато веднъж те се намирали заедно с други християни на молитвено събрание, езичниците неочаквано ги нападнали. Всички се разбягали, освен светите Филимон, Архип и Апфия, които били хванати и отведени при Артоклис, Ефеския житопазител.

Отначало били жестоко свети Архип, при което дори минаващите деца забивали ножове по цялото му тяло. След това, без всякаква милост, бил изтезаван свети Филимон и пребит с камъни. По същия начин била пребита с камъни и света Апфия.

Така, в мъчение, светите угодници преминали при Господа.
Tропар на апостоли, глас 3

Апостоли свети,
молете милостивия Бог за прегрешенията опрощение да даде на нашите души.


Кондак, глас 2

Яко звезды всесветлыя просвещающыя концы, Апостолы Христовы восхвалим,
Филимона славнаго и Архиппа священнаго, и Онисима, и Марка, и Аполлоса,
с нимиже и Апфию всемудрую, вопиюще:
молите непрестанно о всех нас.


Кондак, глас 2, подобен Вишних ищя

Да възхвалим божествено с песни, верни,
лика на седемдесете Христови ученици,
защото чрез тях навикнахме да почитаме Неразделната Троица,
и те са светилници на Божествената вяра.
Назад


PayPal