Kiitämme Sinua, Kristus, meidän Jumalamme,
että olet ravinnut meidät maallisilla lahjoillasi.
Tee meidät myös taivallisesta valtakunnastasi osalliseksi.
Ja niinkuin Sinä tulit opetuslastesi keskelle tuoden heille rauhan,
niin tule meidänkin luoksemme
ja pelasta meidät.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja
Pyhälle Hengelle nyt, aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen

Herra armahda. Kolmesti

Herra siunaa.

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra
Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda
meitä. Aamen.