Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, Herra,|
ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan.|
Sinä avaat auliisti kätesi |
ja ravitset suosiollasi kaikki,
jotka elävät.


Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta
iankaikkiseen. Amen.

Herra armahda. Kolmesti

Herra siunaa.

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra
Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda
meitä. Aamen.